The Darvells

The Darvells

The Darvells are a semi-acoustic duo who perform an eclectic mix of quirky covers and original songs; from folk to rock, pop to drum and bass including some classic sing-along numbers all imbued with our own unique style.
And a bit of kazoo…

Mae “The Darvells” yn ddeuawd lled-acwstig sy’n perfformio cymysgedd eclectig o gloriau hynod a chaneuon gwreiddiol; o werin i roc, pop i drwm a bas gan gynnwys rhai caneuon clasurol i gyd wedi’u trwytho â’n steil unigryw ein hunain.
Ac ychydig o kazoo…