Echo2Vega

Echo2Vega

Echo2Vega play music that’ll pick you up make you move, make you feel and trance you out. They move through different genres of music from rock to trance, electro folk to funk and world rhythms. This duo from North Wales write and perform all of their own music with a distinctive vibe all of their own. Their influences range from the likes of Zep, Floyd, Kula Shaker and Gary Numan to name a few.

The band is Pete on guitar, vocals, keyboards didgeridoo and Nathan on drums, rhythm and keyboards. They’ve released 1 album Journey Begins and Into the Light EP. Their music has been used in dance productions and 2024 will see the band release their second studio album. They say this one will literally blow your mind, and your groovy socks off…

Deuawd o ogledd Cymru yw E2V.


Rydyn ni’n ysgrifennu ac yn perfformio ein holl gerddoriaeth ein hunain dan ddylanwad pobl fel Led Zeppelin, Pink Floyd, Kula shaker a Gary Numan (i enwi dim ond ychydig) rydym ni’n symud trwy lawer o wahanol genres o gerddoriaeth o roc i trans, electro i werin a ffync i rhythmau’r byd. Y band yw Pete ar y gitar, lleisiau, allweddellau, a didgeridoo a Nathan ar y drymiau, offerynnau taro ac allweddellau.


Mae’n recordiau yn cynnwyr yr EP ‘into the light’ a’n albwm 1af ‘ journey begins’. Mae ein cerddoriaeth wedi cael ei defnyddio mewn cynyrchiadau dawns a byddwn yn rhyddhau ein hail albwm stiwdio yn 2024 a fydd yn siŵr o’ch syfrdanu!