Lili Anne ar Band

Rydym yn fand newydd o ogledd cymru, rydym yn perfformio caneuon gwreiddiol a clawr yn yr iaith Gymraeg. Rydyn ni i gyd yn astudio technoleg cerddoriaeth ac yn rhannu’r angerdd perfformio a chyfansoddi!

A new band from North wales, performing both original and cover songs in the Welsh language. The band all study music technology and share the passion of performing and composing!